Transmutací se nazývá proces výroby zlata z jiných kovů. *** Transmutation is a process of creating a gold from other metals.

fotografie: